Facebook
тел: 02 856 34 58

ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел

Професионална гимназия по селско стопанство

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ -ГИМНАЗИСТИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме:

  1.      Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg.
  2.      Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
  3.      Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети.

В гимназията ще се приемат документи за записване на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

  1.        Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.
    За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните заявление за участие във втори етап на класиране и да го представите без присъствието на място на ученика.

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране

          Заповядайте при нас!

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПГСС “БУЗЕМА” ОТ 16 МАРТ 2020 г.

 

Уважаеми ученици, родители,От 16 март сме в дистанционен формат на обучение

 

Основно обучението ще бъде в безплатната платформа на Google – abv, Messenger, Viber, Facebook. и електронен дневник Школо. Във времето ще търсим всеки възможен вариант за обучение. От класните ръководите ще получавате актуална информация.

 

Учебният ден е с начален час 08:30. при спазване на седмичното разписание за деня.

 

Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. Ще получавате задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка от нас – Вашите учители. За нас е важна  обратната връзка Всеки Ваш отговор е доказателство за съвместната ни работа.

 

Контати:

Електронна поща: pgss_buzema@abv.bg

Училищен сайт - http://pgss-buzema.eu/

Телефони: 0876 00 32 91 Директор

                 02 856 34 58 - деловодство      

 

 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб,  Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област София-град се прекратяват.

 

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподаваме дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.

 

Активирайте профилите си в електронната платформа Школо.

Осъществете контакт с класните ръководители.

Следете фейсбук страницата на гимназията

 

Бъдете здрави!

Последни новини