Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

COVID-19

 

Образование в условията на COVID-19

 

Декларация

 

Организационни мерки

 

Инструктаж

 

Заповед на министъра на здравеопазването

 

Заповед №356/13.09.2021г.

 

Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в ПГСС "Бузема" в условията на инзвънредна епедимична обстановка

 

Инструктаж на медицинско лице във връзка с организирането на и провеждането на присъствено обучение в условията на инзвънредна епедимична обстановка 2021-2022 година

 

Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на инзвънредна епедимична обстановка

 

Инструктаж на учителите през учебната 2021-2022 година във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на инзвънредна епедимична обстановка

 

Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на присъствено обучение в условията на инзвънредна епедимична обстановка през учебната 2021-2022 година

 

Приложение №1

 

Приложение №2

 

Приложение №3

 

Приложение №4

 

Приложение №5