Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Държавни Зрелостни Изпити Сесия август - септевмри

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2013 -2014 година Сесия август - септевмри

 

 

  • Български език и литература – 28 август 2014 г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2014 г., начало 08:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 01 септември 2014 г. – 05 септември 2014 г.

 

 График на дейностите за орагнизацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

Дейности

Срок

 1. 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

07.07.2014 – 18.07.2014 г.

2.  

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 25.08.2014 г.

3.  

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 26.08.2014 г.

4.  

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 26.08.2014 г.

5.  

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 12.09.2014 г.

Държавни Зрелостни Изпити Сесия август - септевмри - Изображение 1