Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Държавни Зрелостни Изпити Сесия май - юни

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2013 -2014 година Сесия май -юни

 

  • Български език и литература – 21 май 2014 г.,начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2014 г., начало 08:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 27 май 2014 г. – 05 юни 2014 г.

 

График на дейностите за орагнизацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

Дейности

Срок

 1. 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

10.03.2014 – 21.03.2014 г.

 2. 

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 20.05.2014 г.

 3. 

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 20.05.2014 г.

 4. 

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 20.05.2014 г.

 5. 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 20.05.2014 г.

6.  

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 09.06.2014 г.

Държавни Зрелостни Изпити Сесия май - юни - Изображение 1