Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Преподаватели

Преподаватели в ПГСС - БУЗЕМА 

 • Антоанета Борисова Тотева – БЕЛ
 • Иван Павлов Гюргинчев - БЕЛ
 • Даниела Георгиева Филипова - математика
 • инж. Лидия Иванова Василева – растениевъдство, търговски дизайн и аранжиране, цветопроизводство,пр. цветопроизводство, пр. търговски дизайн и аранжиране, растителна защита, пр. градинско и парково изкуство, пр. селекция и семепроизводство, декоративна дендрология с разсадник, животновъдство
 • Дора Иванова Стефанова – физ. възпитание и спорт
 • Елена Иванова Костова – информационни технологии, информатика
 • Тоня Ангелова Петкова – италиански език, английски език
 • Георги Младенов Миланов – философия, свят и личност, етика и право
 • Милен Стоянов Русков – история и цивилизация и ОАПЕС
 • инж. Бистра Панова Стефанова – селскостопански машини, електротехника,  хидравлика, автоматизация, техническо чертане, технология на металите, техн. на материалите, пр. металообработване, техническа механика, машини в цветопроизводството.
 • инж. Диана Танева Шаламанова –  селскостопански машини, експлоатация на земеделска техника, ЗИП машини в цветопроизводството, машини в цветопроизводството, техническо чертане, пр. експлоатация на земеделска техника, пр. селскостопански машини
 • инж. Антоанета Аспарухова Стоянова – трактори и автомобили, ЗИП трактори и автомобили, ЗБУТ, диагностика и ремонт
 • Антония Иванова Йорданова - ресурсен учител 
 • Галина Любенова Петрова -  ресурсен учител
 • Албена Недкова Борисова - учител
 • Богдана Георгиева Костова - психолог 
 • инж. Стефка Стойнева Евтимова - агроном
 • Живка Стойчева Синапова - агроном - практика
 • Минчо Господинов Колев - биология и химия 
 • Христо Георгиев Братоев - учител практика