ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Бюджет

Утвърден бюджет 2019г. 

Заповед за първоначален бюджет 2019г. 

Отчет за бюджета за месец Март 2019г. 

Отчет за извънбюджетни сметки с код К42 за месец март 2019г. 

Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и сметки за средствата от ЕС към месец март 2019г. 

Отчет за извънбюджетни сметки с код К42 за месец юни 2019г. 

Отчет за бюджета за месец Юни 2019г. 

Отчет за бюджета за месец Септември 2019г. 

Отчет за бюджета за месец Декември 2019г. 

Подробна справка за начален план по поделения, дейности и параграфи Към месец Март 2020г. 

Отчет за бюджета за месец Март 2020г. 

Отчет за бюджета за месец Юни 2020г. 

Отчет за бюджета за месец Септември 2020г. 

Отчет за бюджета за месец Декември 2020г.  

 

Начален план за 2021г. по дейности и параграфи 

Отчет за бюджета за месец Март 2021г. 

Отчет за бюджета за месец Юни 2021г. 

Отчет за бюджета за месец Септември 2021г. 

Отчет на бюджета за месец Декември 2021г.