ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

 

   В навечерието на светлия празник Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност по инициатива на Директора на ПГСС „БУЗЕМА“ г-жа Иванка Станчева и с активната подкрепа и  съдействие на преподавателите по изобразително изкуствобе разкрито изложбено пространство с цел постоянно представяне на експозиции,  разкриващи творчески резултати на учениците от училището.

   На 20 май  открихме самостоятелна  изложба на  ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, ученик със СОП, XI клас, специалност „Цветарство“. В своите творби младият автор показва завидно майсторство в изграждане на композицията. Успешно се справя с проблематиката на художествения изказ и съчетаване на взаимовръзката на визуален образ и текст. В дългата история на изкуството на 20-ти век малко са авторите, дръзнали да съчетават знака на буквата /Тулуз Лотрек,  Жорж Брак и др./като завършен пластичен елемент и готовия визуален образ. Радващо е,че младият автор смело експериментира в тази художествена проблематика.

   Началото е положено и с творческото дръзновение на ученици и преподаватели можем да очакваме добри резултати.