ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

На 23.05.22 г. ученици от Професионална гимназия по селско стопанство "БУЗЕМА" от специалностите Трайни насаждения и Цветарство посетиха
Института по декоративни и лечебни растения София.

Учениците разгледаха оранжериите, колекциите от многогодишни цветя, саксийни растения, билковата колекция и лабораторията за тъканни култури.

Уговорено бе бъдещо съвместно сътрудничество между Института и Гимназията.