ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Квалификации на педагогическите специалисти

Тема на обучение

„Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”

Място на провеждане

гр. Поморие, ул. Чайка 2, хотел „Феста Виа Понтика”

Период на провеждане

Неприсъствена част  -  04.07.2022г. – 22.07.2022г.

Присъствена част – 11.07.2022г. – 13.07.2022г.

Начален и краен час

от 08,30 до 17.00 часа

Наименование на обучителната организация

Институт за прогресивно образование (ИПО)

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие

 

3 бр.