ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Новини и Събития

Важна информация за родителите

Уважаеми родители, Във връзка със зачестили сигнали до медиите за допускане на употреба на алкохол, тютюневи и свързани с тях изделия, диазотен оксид (райски газ) и други наркотични вещества от малолетни и непълнолетни лица, напомням за следното : Съгласно чл.5 б от Закона за закрила на детето се ...

Важна информация за зрелостниците

Съобщение за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване до учениците и техните родители (Приложение 1  видеоматериалът от посочения в приложенията линк и съобщението до зрелостниците да бъдат публикувани на интернет страниците на ...

Важно за учениците в самостоятелна форма на обучение

  Първата поправителна сесия ще започне на 11 март 2024 г. от 15 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>