ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

ДЗИ - неучебни дни

Уважаеми ученици, съгласно Заповед № РД09 - 1804/31.08.2021г. на Министъра на образованието и науката, дните 18 и 20 май 2022г. са определени за неучебни във връзка с провеждането на Държавни зрелостни изпити.