ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение

  1. Втората поправителна сесия ще започне на 3 юли от 15 ч. 
  1. Учениците от 10 и 11 / всички специалности/ имат производствена практика от 3 юли от 8,30 ч.