ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Подаването на заявления за допускане до ДЗИ сесия август

Подаването на заявления за допускане до ДЗИ сесия август – септември от учениците се извършва в срок от 01.07.2020 гдо 21.07.2020 г.