ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Подновяване на сесията на учениците от самостоятелна форма на обучение

От 15 април 2021 г. се подновява сесията на учениците от самостоятелна форма на обучение. Изпитите ще се започват в 15,00 ч."