ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Покана

 

Във връзка с чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата

 

Уважаеми родители,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на 07.12.2016г.от 17.30 часа на среща в Нашето училище

 

Дневен ред:

 

  1. Запознаване с дейността на обществения съвет.
  2. Избор на родител, представител на паралелката, който да участва в събранието за избор на обществен съвет.
  3. Разни.

 

 

инж. Орлин Иванов