ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Самостоятелна форма на обучение

Есенната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение ще започне от 19 октомври 2020 г.

До 2 октомври 2020 г. същите трябва да подадат заявление за явяване на езпити.