ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Съобщение относно заповед № РД09 - 4982 / 14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката от 15.12.2021 г.

  1. На основание заповед № РД09 – 4982 / 14.12.2021 г. на министъра на образованието и наукатаот 15.12.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за паралелките  при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие  за провеждане в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи.
  2. Външни лица се допускат в сградата САМО СЛЕД ПРЕДСТАВЕН ВАЛИДЕН „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ“. 

ПГСС „БУЗЕМА“