ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ГРАД

 

Национални лагери „Заедно напред“ за младежи от ромски произход

Изх. № РУО1-14816/ 23.05.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Въввръзка с писмо на Младежка фондация „Арете“ -България, вх. №РУО1-13887/15.05.2019 г. Ви уведомявам, че фондацията организира национални лагери „Заедно напред“ за младежи от ромски произход  на възраст от 16 до 21 години за изграждане на лидерски умения.

 

Приложение: съгласнотекста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД