ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

СВОБОДНИ МЕСТА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ,

РОДИТЕЛИ, 

ПГСС „БУЗЕМА“ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 4. ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 

Код  2901 Специалност „Трайни насаждения“ – 15 места
Код  2903 Специалност „Цветарство“ – 23 места