ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

СВОБОДНИ МЕСТА ПЕТИ ЕТАП

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ,

РОДИТЕЛИ, 

ПГСС „БУЗЕМА“ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 5 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 

  • Код  2901 Специалност „Трайни насаждения“ – 13 места