ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Свободни места по специалности към 30.09.2021г.

8 „а” клас специалност „Трайни насаждения” – 5 места

8 „б” клас специалност „Цветарство” – 3 места

8 „в” клас специалност „Каменоделец” – 13 места

 

9 „а” клас специалност „Трайни насаждения” – 9 места

9 „б” клас специалност „Цветарство” – 2 места

9 „в” клас специалност „Каменоделец” – 13 места

 

10 „а” клас специалност „Механизация на СС” – 7 места

10 „б” клас специалност „Цветарство” – 11 места

10 „в” клас специалност „Каменоделец” – 14 места 

 

11 „а” клас специалност „Механизация на СС” – 7 места

11 „б” клас специалност „Цветарство” – 9 места