ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

СВОБОДНИ МЕСТА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на ПГСС "БУЗЕМА"  както следва:

- в периода от 02.09.2019 г. до 04.09.2019 г. от 8,30 до 16,00 часа учениците подават заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние

- на 05.09.2019 г. -12,00 часа  обявяване на резултатите

- на  09.09.2019 г. - записване на класираните за свободните места ученици.

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020

Код:7421 - специалност "Цветарство" - 8  броя

Код:7422 - специалност "Механизация на селското стопанство" - 6 броя

Код:7423 - специалност "Каменоделство" - 13 броя