ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Важна информация за родителите

Уважаеми родители,

Във връзка със зачестили сигнали до медиите за допускане на употреба на алкохол, тютюневи и свързани с тях изделия, диазотен оксид (райски газ) и други наркотични вещества от малолетни и непълнолетни лица, напомням за следното :

Съгласно чл.5 б от Закона за закрила на детето се забранява употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ).

Спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14-годишна възраст, да го придружават на обществени места след 22.00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец.

Съгласно чл.6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, деца не се допускат до места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.

Предвид започващия летен ваканционен сезон, апелирам за повишаване на осведомеността ви и контролът за местата, които посещават децата ви.