ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Важно за учениците в самостоятелна форма на обучение

 

Първата поправителна сесия ще започне на 11 март 2024 г. от 15 ч.