ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Заповед на министъра на здравеопазването РД09-3172 от 12.11.2020г.