Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Държавни изпити по теория на професията

       Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията /специалността за придобиване втора и трета степен степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления /съгласно Заповед № РД 09-1225/ 28.08.2015г. на Министъра на образованието,младежта и науката/:

 

  • Сесия юни - юли

 за втора степен - 07.06.2016 г., срок за подаване на заявления –  до 10.05.2016г.;

- за трета степен – 10.06.2016 г., срок за подаване на заявления –  до 10.05.2016г.;

  • Септември - 09.09.2016 г., срок за подаване на заявления –  до 02.09.2016 г.