Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Държавни изпити по теория на професията

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията/специалността за придобиване втора степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления /съгласно Заповед № РД 09-1145/09.09.2013 г. на Министъра на образованието,младежта и науката/:

 

  • Юни - юли – 05.06.2014 г., срок за подаване на заявления –  до 09.05.2014 г.;
  • Септември - 10.09.2014 г., срок за подаване на заявления –  до 03.09.2014 г.;
  • Януари - 24.01.2014г., срок за подаване на заявления –  до 23.12.2013 г.