Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Държавни Зрелостни Изпити Сесия август - септевмри

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2013 -2014 година Сесия август - септевмри

 

 

  • Български език и литература – 28 август 2014 г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2014 г., начало 08:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 01 септември 2014 г. – 05 септември 2014 г.

 

 График на дейностите за орагнизацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

Дейности

Срок

 1. 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

07.07.2014 – 18.07.2014 г.

2.  

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 25.08.2014 г.

3.  

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 26.08.2014 г.

4.  

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 26.08.2014 г.

5.  

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 12.09.2014 г.