Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Държавни Зрелостни Изпити Сесия май - юни

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2013 -2014 година Сесия май -юни

 

  • Български език и литература – 21 май 2014 г.,начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2014 г., начало 08:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 27 май 2014 г. – 05 юни 2014 г.

 

График на дейностите за орагнизацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

Дейности

Срок

 1. 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

10.03.2014 – 21.03.2014 г.

 2. 

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 20.05.2014 г.

 3. 

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 20.05.2014 г.

 4. 

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 20.05.2014 г.

 5. 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 20.05.2014 г.

6.  

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 09.06.2014 г.