Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

График за прием 2014/2015 учебна година

 

График и комисии за дейностите по реализиране на държавния план-прием за учебната 2014-2015г., както следва:

 

1. Първи етап:

- Подаване на документи за участие в класиране – 02-04.07.2014г.

- Обявяване на списъците с приетите ученици – до 07.07.2014г.

- Записване на приетите ученици – 08.07.2014г.

- Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след първи етап – 09.07.2014г.

 

Комисия по прием на документи:

Председател: инж. Бистра Стефанова

Член: инж. Цветелин Петров

 

Комисия за класиране и записване на учениците:

Председател: инж. Цветелин Петров

Член: инж. Бистра Стефанова

 

2. Втори етап:

- Подаване на документи за участие в класиране – 10.07.2014г.

- Обявяване на списъците с приетите ученици – до 14.07.2014г.

- Записване на приетите ученици – 15.07.2014г.

- Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места – 17.07.2014г.

 

Комисия по прием на документи:

Председател: Дора Стефанова

Член: Елена Костова

 

Комисия за класиране и записване на учениците:

Председател: Елена Костова

Член: Дора Стефанова

 

3. Трети етап:

- Подаване на документи за участие в класиране – 18.07.2014г.

- Обявяване на списъците с приетите ученици – до 21.07.2014г.

- Записване на приетите ученици – 22.07.2014г.

- Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места – 24.07.2014г.

 

Комисия по прием на документи:

Председател: Даниела Филипова

Член: Веселин Александров

 

Комисия за класиране и записване на учениците:

Председател: Веселин Александров

Член: Даниела Филипова

 

 

Записването на ученици, след трети етап на класиране, да се извърши в срок до 04.09.2014г.

 

инж. ЗЛАТКА ИВАНОВА

Директор на ПГСС „БУЗЕМА”