Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Неучебни дни май 2014

Информация за неучебните дни за учениците през месец май за учебната 2013/2014 година

 

1 май 2014 г. - Официален празник - Ден на труда и на международната работническа солидарност
2 май 2014 г. - Решение № 697/14.11.2013 г. на Министерския съвет за разместване на почивните дни
5 май 2014 г. - Решение № 697/14.11.2013 г. на Министерския съвет за разместване на почивните дни
6 май 2014 г. - Официален празник - Ден на храбростта и Българската армия. Гергьовден
21 май 2014 г. - Заповед № РД09-1129/04.09.2013 г. на Министъра на образованието и науката - провеждане на ДЗИ и Национално външно оценяване за седми клас
22 май 2014 г. - Заповед № РД09-465/28.03.2014 г. на Министъра на образованието и науката
23 май 2014 г. - Заповед № РД09-1129/04.09.2013 г. на Министъра на образованието и науката - провеждане на ДЗИ и Национално външно оценяване за седми клас
24 май 2014 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
26 май 2014 г. - Заповед № РД09-466/28.03.2014 г. на Министъра на образованието и науката във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

Забележка: С Решение № 697/14.11.2013 г. на  Министерския съвет за разместване на почивните дни са определени и дните, в които се отработват.

2 май 2014 г. (петък) за почивен ден, а 10 май 2014 г. (събота) за работен ден.
5 май 2014 г. (понеделник) за почивен ден, а 31 май 2014 г. (събота) за работен ден.