Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

            Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41612/16.12.2021 г. относно официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

            Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така при преценка психолозите могат да насочват нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

            Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища. Планирано е телефонните линии да са отворени до 31.03.2022 г. 

                Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа за СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133