Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА И СФО

Изпитната сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение ще започне на 01 юли 2022 г. от 9:00.ч

Изпитната сесия за учениците от дневна форма на обучение ще започне на 01 юли 2022 г. от 14,30 ч.