Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на ПГСС "БУЗЕМА"  както следва:

- в периода от 25.08.2020 г. до 09.09.2020 г. от 8,00 до 16,00 часа учениците подават заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние

на 10.09.2020 г. -12,00 часа  обявяване на резултатите

на  10-11.09.2020 г. - записване на класираните за свободните места ученици.

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021

Код:2901 - специалност "Трайни насаждения" - 7 броя

Код:2905- специалност "Каменоделство" - 13 броя