Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен 7 клас

Уведомяваме ви,че Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен 7 клас

започва в 09.00 часа на 01.06.2018г. Кандидатите следва да заемат местата си в ПГСС "БУЗЕМА"

не по-късно от 08.30 часа , като носят документ за самоличност (ученическа книжка или лична карта)

и служебна бележка удостоверяваща мястото за полагане на изпита.

 

Учениците носят и определените в учебните програми графични и цветни материали както следва:

Акварелни бои , темперни бои, графични материали, гума, острилка, четка за рисуване, съд за вода,

дъска , нож, арматури при работа с глина.

 

Успех!