Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Важна информация !

 

Уважаеми ученици, родители и колеги, 

 

Съгласно т. 3 от Заповед №РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомявам, че всички ученици (от 1. до 12. клас включително) преминават на обучение в  ОРЕС от 21.10.2021 г. 

 

Напомням Ви, че часовете в ОРЕС са със следната продължителност:

 

- за учениците от VIII-XII клас - 40 минути. 

  • 1 час - 8,30 - 9,10 ч.
  • 2 час - 9,25 - 10,05
  • 3 час - 10,30 - 11,10
  • 4 час - 11,25 - 12,05
  • 5 час - 12,20 - 13,00
  • 6 час - 13,15 - 13,55
  • 7 час - 14,10 - 14,50

Бъдете здрави и се пазете!

 

УЧЕНИЦИТЕ БЕЗ ЛАПТОП ИЛИ ИНТЕРНЕТ ДА ДОЙДАТ ДО УЧИЛИЩЕ С РОДИТЕЛ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!

 

Благодаря, Ви!