Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Със Заповед на Министъра на образованието и науката на 20 и 21.12.2018 г. в гр. София да се предприемат действия за намаляване риска от вредните последици за здравето на децата и учениците във връзка с прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София-град.

От учебни занятия по уважителни причини може да отсъстват ученици, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания. Родителите трябва да уведомят класния ръководител на ученика в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.