Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Прием и обучение

САМО ПРИ НАС!

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „БУЗЕМА“

За учебната 2023/2024 г.

ПРЕДЛАГА

Прием на ученици по следните професии и специалности

код 2905 ПрофесияПланински водач Специалност туризъм II СПК

ЗАЩИТЕНА ПРОФЕСИЯ

УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Балообразуващи предмети: География и икономика, Биология и здравно образование

Балообразуване: 2 х НВО БЕЛ + 2 х НВО Математика + География и икономика+ Биология и здравно образование

код 2903Професия Техник-озеленителСпециалност Цветарство III СПК

STEM ПРОФЕСИЯ

ПОДХОДЯЩА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Балообразуване: 2 х НВО БЕЛ + 2 х НВО Математика + Биология и здравно образование + Химия и опазване на околната среда

 

код 2901 Професия Техник - растениевъдСпециалност Трайни насажденияIIIСПК

ПРОФЕСИЯ С НЕДОСТИГ НА КАДРИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

STEM ПРОФЕСИЯ

 

УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

 

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Балообразуване: 2 х НВО БЕЛ + 2 х НВО Математика + Биология и здравно образование + Химия и опазване на околната среда

Срок на обучение 5 години

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление, Свидетелство за основно образование, Служебна бележка НВО

Медицинско свидетелство

Етапи на кандидатстване

Iетап 05 – 07.07.2023г.    Записване 13 – 17.07.2023г.

 II етап    Записване 20 – 24.07.2023г.  

 III етап 26 – 27.07.2023 г.  Записване  01 - 02.08.2023г.

IV етап 7 – 8.08.2023 г. Записване 11 – 14.08.2023 г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места

след четвърти етап 20.08.2023 г. – 08.09.2023 г.

Гимназията предлага обучение Категории В, Ткт, Занимания по интереси, Спортни занимания, участие в проекти, национални състезания

КОНТАКТИСофия ж.к.Овча купел ул.Маестро Кънев 74, Тел.: 02 856 34 58

Автобус 59, 60, 73; Метростанция МИЗИЯ / НБУ

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В ПГСС „БУЗЕМА“ СВОБОДНИТЕ МЕСТА 

Трайни насаждения – 10,   КОД 2901

Цветарство – 4,          КОД 2903 

ОЧАКВАМЕ, ВИ!

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ, 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В ПГСС „БУЗЕМА“ СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СА: 

Трайнинасаждения – 12,   КОД 2901 

Цветарство – 11,                КОД 2903 

Каменоделство – 20,           КОД 2905 

Заявления за четвърти етап сеподават в сградата на училището до 9 септември 2022 г. включително!

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

В ПГСС „БУЗЕМА“ СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СА:

Трайни насаждения – 14,   КОД 2901

Цветарство – 15,                КОД 2903

Каменоделство – 21,           КОД 2905

 

Заявленията се подават онлайн, в училищата – гнезда или при насв периода 26 – 27 юли!

Задължителноусловие е статусътнаученикада не е „записан“.

 

ОЧАКВАМЕ, ВИ!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИИ РОДИТЕЛИ, 

 

От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. класираните на втори етап ученици следва да се запишат в  училище с оригиналните документи.

 

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

ПРИЕМ 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

Важни срокове за подаване на документи:

Подаването на заявление за участие в класиране се извършва по електронен път, като при подаване на документи за кандидатстване в професионална гимназия е необходимо и медицинско свидетелство на кандидата.

При онлайн кандидатстването можете да получите съдействие в канцеларията на гимназията.

Подаването на документи за I етап на класиране се осъществява в периода 05.07.2022 – 07.07.2022 г., включително.

Обявяването на списъците с класирани ученици на I етап е в срок до 12.07.2022 г.

Записването на ученици, класирани след I етап, е в срок от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г., включително.

Работно време на училищната комисия по приема 8,30 – 16,30 ч.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Обявяването на списъците с класирани ученици на II етап е в срок до 20.07.2022 г.

Записването на ученици на II етап на класиране е в срок от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на III класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие в III класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система

Обявяването на списъците със записалите се ученици на II етап и броя на незаетите места след II етап е в срок до 25.07.2022 г.

Подаването на документи за участие на ученици в III етап на класиране е в срок от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.

Обявяването на списъците с приетите ученици на III етап е на 29.07.2022 г.

Записването на приетите ученици на III етап е в периода от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап е в срок до 03.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след III етап на класиране е в срок до 10.09.2022 г.

Обявяване на резултатите от IV етап на класиране и записване на приетите ученици на 14.09.2021 г.

 

За повече информация на сайта на РУО-София-град: ПРИЕМ 8 КЛАС!!!! 

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

 

   

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ И РОДИТЕЛИ,

Цялата налична информация по кандидатсване се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

НАПОМНЯ ВИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА I ЕТАП Е 5-7 ЮЛИ!

ЗАПИСВАНЕ 13 – 15 ЮЛИ!

   Ако желаете да сте точни в избора си, запишете се при нас и ще се подготвите да работите и реализирате в условията на Европейския съюз. Ние Ви предлагаме: 

 • Езикова подготовка по английски и италиански език
 • Високо ниво на общообразователна подготовка
 • Професионална подготовка в сферата на аграрното производство
 • Възможност за придобиване на по-висока професионална степен
 • Висококвалифицирани специалисти-педагози
 • Добре отоплена и обновена училищна сграда
 • Учебно-производствена база в района на училището
 • Обновен компютърен кабинет

ПГСС Бузема приема ученици в следните специалности - "Цветарство",  "Трайни насаждения" и "Каменоделство".

 

Прием 2020 - 2021 г


Дневна форма на обучение за всички ученици, завършили успешно 7  клас.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Свидетелство за завършено основно образование
 3. Медицинско свидетелство

 НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА

 

Код  2901, Специалност Трайни насаждения

15 свободни места

Код  2903, Специалност Цветарство

4 свободни места

Код 2905, Специалност Каменоделство

16 свободни места