Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Прием и обучение

     Ако желаете да сте точни в избора си, запишете се при нас и ще се подготвите да работите и реализирате в условията на Европейския съюз. Ние Ви предлагаме: 

 • Езикова подготовка по английски и италиански език
 • Високо ниво на общообразователна подготовка
 • Професионална подготовка в сферата на аграрното производство
 • Възможност за придобиване на по-висока професионална степен
 • Висококвалифицирани специалисти-педагози
 • Добре отоплена и обновена училищна сграда
 • Учебно-производствена база в района на училището
 • Обновен компютърен кабинет

ПГСС Бузема приема ученици в следните специалности - "Цветарство",  "Трайни насаждения" и "Каменоделство".

 

Прием 2020 - 2021 г


Дневна форма на обучение за всички ученици, завършили успешно 7  клас.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Свидетелство за завършено основно образование
 3. Медицинско свидетелство

 НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА

 

Код  2901, Специалност Трайни насаждения

15 свободни места

Код  2903, Специалност Цветарство

4 свободни места

Код 2905, Специалност Каменоделство

16 свободни места