Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Професия Каменоделец

СПЕЦИАЛНОСТ  КАМЕНОДЕЛСТВО

Професия  Каменоделец

Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: II – та

     Балообразуващи предмети:

  • НВО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА х 2
  • НВО МАТЕМАТИКА х 2
  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Каменоделецът обработва машинно или ръчно камък и изработва промишлено, архитектурни и художествени изделия, извършва монтажни дейности.

Работи както на закрито в работилници, ателиета, цехове, специализирани за обработка на камък, каменни изделия и скалнооблицовъчни материали, така и на открито.

Каменоделецът трябва да може да разчита и изпълнява работни проекти  и чертежи, да разработва схеми и скици и да предлага на клиентите различни идейни решения.