Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Свободни места по специалности

Свободни места по специалности към 04.01.2023г.

8 „а“ клас специалност „Трайни насаждения” – 11 места

8 „б“ клас специалност „Цветарство” – 4 места

 

9 „а” клас специалност „Трайни насаждения” – 11 места

9 „б” клас специалност „Цветарство” – 7 места

9 „в” клас специалност „Каменоделец” – 16 места

 

10 „а” клас специалност „Трайни насаждения” – 12 места

10 „б” клас специалност „Цветарство” – 6 места

10 „в” клас специалност „Каменоделец” – 16 места

  

11 „б” клас специалност „Цветарство” – 14 места

 

12 „а” клас специалност „Механизация на СС” – 10 места

12 „б” клас специалност „Цветарство” – 13 места