ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Специалност Цветарство

Професия: Техник - озеленител
Специалност: Цветарство
Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: III - та

 

Балообразуващи предмети:

  • НВО - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА х 2
  • НВО - МАТЕМАТИКА х 2
  • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


     Изучават се подробно цветните култури – саксийни и градински, декоративните дървета и храсти. Учат се техните изисквания към екологичните фактори и грижите, които се полагат за тях.

 

     Изучават се методите на селекцията и семепроизводството на декоративните растения. Специализира се аранжирането на букети, цветни композиции в различни съдове, озеленители на открити площи, направа на алпинеуми и скални кътове.

 

     Наученото по теория се прилага на практика в училищната оранжерия. Оформят се естетически вкус и художествен усет.

 

     При нас ще се подготвите за реализация в пазарните условия на съвременния свят.