ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Техник - растениевъд

Професия  Техник – растениевъд

Срок на обучение: 5 години
Степен на професионална квалификация: III – та                                                                                                  

     Балообразуващи предмети:НВО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА х 2

  • НВО МАТЕМАТИКА х 2
  • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще осигури усвояване на задълбочени знания и изграждане на професионални компетенции за създаване и отглеждане на овощни градини, за окачествяване на продукцията и правилното и съхраняване и преработване.

Учениците, обучаващи се в тази специалност изучават както задължителните общообразователни предмети, така и редица специални предмети, формиращи техните професионални компетенции, за да могат те успешно могат да развиват собствен бизнес и да се реализират на трудовия пазар, както в България, така и в други европейски страни.

Професиите, които могат да практикуват са : организатор на производството в лозово и растениевъдно стопанство , специалист по растителна защита в лозово и растениевъдно  стопанство, консултант в регионални и национални служби по земеделие и други.