ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Свободни места по специалности

Свободни места по специалности към 13.10.2023г.

  • 8 „а“ клас специалност „Трайни насаждения” – 0 места
  • 9 „а” клас специалност „Трайни насаждения” – 13 места
  • 9 „б” клас специалност „Цветарство” – 5 места
  • 10 „а” клас специалност „Трайни насаждения” – 12 места
  • 10 „б” клас специалност „Цветарство” – 10 места
  • 10 „в” клас специалност „Каменоделец” – 14 места
  • 11 „а” клас специалност „Трайни насаждения” – 15 места
  • 11 „б” клас специалност „Цветарство” – 10 места
  • 12 „б” клас специалност „Цветарство” – 16 места