ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Подпрограма: "Споделени пространства, толерантност и подкрепа"

Тема: „Превенция на рисковото поведение,, здравното и гражданско образование” 

Име на проекта: „С грижа за твоето по-добро бъдеще” 

В ПГСС „БУЗЕМА” предстои да се реализира проект финансиран по Програма „София – град на младите и активните” на Столична община.

Дейностите включват:

Тренинг „Медиация за ученици”

„ХляБа терапия” – групова работа с акцент психодрамата като вид терапия

Кариерно ориентиране – Моята първа работа. Права,, задължения, възможности

Академия „Млад професионалист” – Отглеждане на гъби в домашни условия.

Здраве и физическа активност – спортни срещи

Екологични кампании –

Еднодневна екскурзия до Хлебна къща с. Лобош

Арт- работилници, изложби. 

Ръководители по дейности:

  • Лидия Василева
  • Росица Гонкова
  • Инна Минкова
  • Светлодар Наумов
  • Исус Маринов 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Дейностите ще се реализират до 15.11.2023 г.