ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Проект BG051PO001-3.2.03 Управление за ефективно професионално образование

     Учители от ПГСС "БУЗЕМА" - гр. София от 04.12 - 06.12.2013 г. взеха участие в обучение провело се в гр. Банкя, насочено към развиване на управленски умения. То се осъществява по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, проект BG051PO001-3.2.03.0001 "Управление за ефективно професионално образование".

 

     Директен бенефициент е Министерство на образованието и науката, като общата стойност на проекта е 1 000 000 лева, периода за изпълнение на проекта е януари 2012 г.- октомври 2014 г..Обучението се извърши на два модула, като първият изцяло е насочен към самооценяване на професионалното образование, а вторият модул обхваща въвеждането на система за управление на качеството в професионалните гимназии. Координатори на проекта са Нов български университет.