ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

ДЗИ и ДИППК

На вниманието на зрелостниците

ЗДИППК - сесия май-юни 2022/23 година

Учениците се явяват в училище не по-късно от 8, 00 часа.

Част теория - 23.05.2023 г. – 8:30 ч..

Част Практика – 29, 30.05.2023 г. – 8:30

зала 9 професия „Монтьор на селскостопанска техника“

Зала 3, професия „Техник – озеленител“