ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Администрация на гимназията

Административен отдел на ПГСС Бузема 

  • Маргарита Върбева - технически изпълнител
  • Валя Пешева – касиер - счетоводство