ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Документи - архив

Правила:

Графици:

Нормативни документи 2019-2020г.: 

Заповеди на МОН: 

Обучението на ученици в дневна форма от разстояние в електронна среда:

 Нормативни документи 2020-2021г.: