ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Обществен съвет

Поименен състав на Обществен съвет при ПГСС”БУЗЕМА”

Председател:

  • Петя Добромирова Димитрова

Членове:

Габриела Георгиева Натева;
Дарина Лучанска
Ланд. арх. Йоана Велева

Резервни членове:

  • Александра Дамянова;
  • Славка Трайкова;
  • Юлиян Янков

Дейността на Обществения съвет се осъществява в съответствие с ПСУДОСДГУ