ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Преподаватели

Преподаватели в ПГСС - БУЗЕМА:

 • агроинж. Лидия Василева - учител теоретично обучение
 • агроинж. Росица Гонкова - учител теоретично обучение
 • агроинж. Стефка Евтимова – учител практическо обучение
 • Ангел Николов - учител БЕЛ
 • Георги Миланов – история и цивилизация, гражданско образование
 • Даниела Филипова – учител математика
 • Инга Танова – учител БЕЛ
 • инж. Антоанета Стоянова – старши учител теоретично обучение
 • инж. Бистра Стефанова – старши учител теоретично обучение
 • Инна  Минкова- психолог
 • Исус Маринов – физ. възпитание и спорт
 • Йорданка Костова - ресурсен учител
 • Любомир Кръстанов – ръководител ИКТ, информационни технологии
 • Людмила Петрова – учител философия
 • Мария  Лозанова- английски език
 • Минчо Колев –физика и астрономия, химия и опазване на околната среда
 • Светлодар Наумов - биология и здравно образование
 • Станислав Петров – учител география и икономика
 • Стелиян Николов - учител практическо обучение
 • Тоня Петкова – италиански език, английски език
 • Явор Попов - учител практическо обучение