Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Преподаватели

Преподаватели в ПГСС - БУЗЕМА:

 • Инга Танова – БЕЛ
 • Иван Павлов Гюргинчев - БЕЛ
 • Тоня Ангелова Петкова – италиански език, английски език
 • Даниела Владимирова - английски език
 • Даниела Георгиева Филипова - математика
 • Юлиян Тодоров – информационни технологии
 • Любомир Кръстанов – ръководител ИКТ, информационни технологии
 • Милен Стоянов Русков – история и цивилизация
 • Георги Младенов Миланов – философия, гражданско образование
 • Минчо Господинов Колев –физика и астрономия, химия и опазване на околната среда
 • Светлодар Наумов - биология и здравно образование
 • Дора Иванова Стефанова – физ. възпитание и спорт
 • Исус Маринов – физ. възпитание и спорт
 • инж. Антоанета Аспарухова Стоянова – старши учител теоретично обучение
 • инж. Бистра Панова Стефанова – старши учител теоретично обучение
 • Стелиян Валериев Николов - учител практическо обучение
 • агроинж. Лидия Иванова Василева - учител теоретично обучение
 • агроинж. Росица Гонкова - учител теоретично обучение
 • агроинж. Стефка Стойнева Евтимова – учител практическо обучение
 • агроинж. Нигрита Васева - старшиучител практическо обучение
 • Явор Попов - учител практическо обучение
 • Йорданка Костова - ресурсен учител
 • Богдана Георгиева Костова - психолог