Facebook
тел: 02 856 34 58
ПГСС БУЗЕМА - София - Овча купел
Професионална гимназия по селско стопанство

Преподаватели

Преподаватели в ПГСС - БУЗЕМА:

 • Антония Иванова Йорданова - ресурсен учител

 • Атанаска Райчева Веселинова– информационни технологии, информатика

 • Богдана Георгиева Костова - психолог

 • Валери Димитров Славчев - английски език

 • Галина Любенова Петрова - ресурсен учител

 • Георги Младенов Миланов – философия, свят и личност, етика и право

 • Даниела Георгиева Филипова - математика

 • Дора Иванова Стефанова – физ. възпитание и спорт

 • Живка Стойчева Синапова - агроном - практика

 • Иван Павлов Гюргинчев - БЕЛ

 • инж. Антоанета Аспарухова Стоянова – трактори и автомобили, ЗИП трактори и автомобили, ЗБУТ, диагностика и ремонт

 • инж. Бистра Панова Стефанова – селскостопански машини, електротехника, хидравлика, автоматизация, техническо чертане, технология на металите, техн. на материалите, пр. металообработване, техническа механика, машини в цветопроизводството.

 • инж. Лидия Иванова Василева – растениевъдство, търговски дизайн и аранжиране, цветопроизводство,пр. цветопроизводство, пр. търговски дизайн и аранжиране, растителна защита, пр. градинско и парково изкуство, пр. селекция и семепроизводство, декоративна дендрология с разсадник, животновъдство

 • инж. Стефка Стойнева Евтимова - агроном

 • Катя Тодорова Джунова – БЕЛ

 • Милен Стоянов Русков – история и цивилизация и ОАПЕС

 • Минчо Господинов Колев - биология и химия

 • Д- р Румен Атанасов Кожухаров – изобразително изкуство

 • Стелиян Валериев Николов - учител практика

 • Тоня Ангелова Петкова – италиански език, английски език

 •  

  Галина Паскова - музика